Diades

Panellets


22 classes de panellets, els tradicionals i molts més... Per a tots els gustos!

A part dels clàssics, especial menció tenen el de crema cremada, el de músic i el de xocolata.Mostra d'alguns panellets